loopbaan

Ik ben opgeleid als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn studie ben ik gaan werken als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij mijn eerste werkgever, Talant in Friesland, heb ik de kans gekregen om mij op te laten registreren als NVO Orthopedagoog Generalist door de Universitaire postmaster Opleiding in Groningen te volgen. In mijn werk kreeg ik steeds meer interesse voor moeilijke situaties, gedragsmoeilijke cliënten en situaties waarin begeleiders en cliënten elkaar niet meer goed verstonden en begrepen.

Na 4 jaar bij Talant maakte ik de overstap naar Humanitas DMH, een landelijke organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen deze organisatie richtte ik me vooral op de doelgroep mensen met een normale begaafdheid en autismespectrumstoornissen (ASS). Ik heb daar  veel mensen met ASS  leren kennen en ben steeds meer gaan begrijpen van de manier van denken en waarnemen van mensen met ASS. Daar is de basis gelegd voor het gedachtengoed dat ik nu verder uitwerk en overdraag. Onderwijl startte ik met een aantal collega’s de afdeling diagnostiek op voor echt handelinsgsgerichte diagnostiek. Geen testen om te testen maar onderzoek doen om goede beeldvorming neer te zetten en adviezen te formuleren die mensen met een beperking en hun begeleiders, familie en vrienden verder zou kunnen helpen. De doelgroep mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) kreeg hier steeds meer mijn specifieke aandacht, mede door een intensieve samenwerking met mijn collega’s Kirsten Munsterman en Karin De Geeter. Naast mijn werkzaamheden binnen de organisatie ontwikkelde ik mijn eigen praktijk voor scholingen, consultaties bij vastgelopen situaties en diagnostiek. Mijn eigen praktijk gaf ik eerst vorm vanuit mijn eigen naam en per 2014 onder de vlag van fiept. Vanuit mijn eigen praktijk werk ik ook al 10 jaar als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Ik word door het CCE ingezet in vastgelopen situaties in zorgorganisaties op mijn expertises autisme en mensen met (ernstige) verstandelijke beperkingen met vaak moeilijk verstaanbaar of moeilijk begeleidbaar gedrag.

Na Humanitas DMH heb ik ruim een jaar gewerkt binnen het Orthopedagogisch Behandelcentrum Ambiq, waar ik ervaring heb opgedaan met behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Vanuit Ambiq ben ik in 2015 tijdelijk twee banen gaan combineren. Ik heb als zwangerschapsvervanging 5 maanden gewerkt als orthopedagoog in de autismekliniek Lorna Wing van Dimence op de afdeling orthopsychiatrische woonvoorziening OPW. Ik was daar samen met een klinisch psycholoog verantwoordelijk voor de behandellijnen en teambegeleiding rondom de behandeling van 23 jongvolwassenen met een normale begaafdheid, een autismespectrumstoornis en comorbide problematiek. Daarnaast ben ik gaan werken bij Aveleijn, een organisatie waar vooral mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Binnen deze organisatie heb ik me verder kunnen bekwamen in therapie, behandelcoordinatie en het inhoudelijk begeleiden van teams die de begeleiding van mensen met complexe hulpvragen vormgeven.

Per september 2017 heb ik vanuit een aantrekkende vraag voor scholing, consultaties en diagnostiek en beeldvorming, besloten om te stoppen als gedragswetenschapper in dienstverband en al mijn werkzaamheden vanuit de praktijk van fiept vorm te geven. Vanuit fiept wil ik alle ervaringen in gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg combineren om mee te werken aan een goed leven voor mensen met bijzondere en soms complexe hulpvragen.