Trainingen autisme

Trainingen autisme zijn doorgaans opgebouwd uit drie onderdelen. Afhankelijk van de omvang van een training kunnen de onderdelen meer of minder behandeld worden. In Wat is ASS? wordt uitgelegd en beleefd wat we weten over autisme. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Gedrag en kenmerken
  • Denken
  • Informatieverwerking
  • Betekenisverlening
  • Waarneming
  • Voelen
  • Relaties
  • Behandeling

In de onderdelen Wie je bent en Wat je doet wordt behandeld hoe we mensen met autisme het beste kunnen begeleiden, ondersteunen en behandelen. De uitgangspunten van deze onderdelen zijn door fiept in de praktijk samen met mensen met autisme ontdekt, geoefend en verfijnd. In trainingen worden de ideeën besproken en geoefend. Met het fiepje krijg je in de training een hulpmiddel waarmee je terug kunt kijken en keuzes kan maken om in je eigen praktijk te werken met deze manier van werken met mensen met ASS. Klik hier voor meer informatie over het fiepje.

De kern van de trainingen van fiept is dat je handvatten krijgt om weer de mens te gaan zien en niet de “autist”. Dat je beter leert luisteren en verstaan.